CreateNewThemeInfo

You can create your own theme by changing colors within the app. You can always switch back to the default Telegram theme here.
127
Applied
Môžete si vytvárať svoje vlastné motívy zmenou farieb bez nutnosti ďalšej aplikácie. Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť k predvolenému Telegram motívu.
149/127
kubalav, Feb 10, 2021 at 10:59
Applied
Môžete si vytvárať svoje vlastné motívtémy zmenou farieb bez nutnosti ďalšej aplikácie. Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť k predvolenémuej Telegram motívutéme.
144/127
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08