Checkout.NewCard.SaveInfoHelp

You can save your payment info for future use. It will be stored directly with the payment provider – . Telegram never storeshas no access to your credit card data.
149
Applied
Môžete si uložiť vaše platobné informácie pre budúce použitie. Budú uložené priamo u poskytovateľa platieb. Telegram nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte.
163/149
Viliam Tokarcik, Jan 14, 2022 at 12:07
Applied
Môžete si uložiť vašsvoje platobné informácie pre budúce použitie. Budú uložené priamo u poskytovateľa platieb. Telegram nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte.
63/149
Viliam Tokarcik, Jun 30, 2019 at 22:25
Applied
Môžete si uložiť vašsvoje platobné informácie pre budúce použitie. Budú uložené priamo u poskytovateľa platieb. Telegram nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte.
164/149
kubalav, Apr 17, 2021 at 17:35