Checkout.NewCard.SaveInfoHelp

You can save your payment information for future use. It will be stored directly with the payment provider. Telegram has no access to your credit card data.
149
Applied
Môžete si uložiť vaše platobné informácie pre budúce použitie. Budú uložené priamo u poskytovateľa platieb. Telegram nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte.
163/149
Viliam Tokarcik, Jan 14, 2022 at 12:08
Applied
Môžete si uložiť vašsvoje platobné informácie pre budúce použitie. Budú uložené priamo u poskytovateľa platieb. Telegram nemá prístup k údajom o vašej kreditnej karte.
63/149
Viliam Tokarcik, Mar 21, 2021 at 23:14