SharedMedia.EmptyFilesText

You can send and receive
files of any type up to 1.52 GB each
and access them anywhere.
84
Applied
Môžete odosielať a prijímať
súbory ľubovoľného typu až do 2 GB
a pristupovať k nim odkiaľkoľvek.
96/84
Michal Jurcek, Jul 28, 2020 at 13:17
Applied
Môžete odosielať a prijííjmať
súbory ľubovoľnkaždého typu do 2 veľkosti 1.5 GB
a pristupovať k nim odkiaľím kdekoľvek.
96/84
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 06:58