Peer.Media.SharedFilesEmptyList

You can send and receive files of any type up to 1.52 GB each and access them anywhere.
84
Applied
Môžete odosielať a prijímať súbory ľubovoľného typu až do 2 GB a pristupovať k nim odkiaľkoľvek.
96/84
Michal Jurcek, Jul 28, 2020 at 13:19
Applied
Môžete odosielať a prijímať íjmať
súbory ľubovoľnkaždého typu do 2 veľkosti 1.5 GB
a
a pristupovať k nim odkiaľím kdekoľvek.
96/84
Viliam Tokarcik, Jun 19, 2019 at 23:46