CreatePoll.QuizInfo

A quiz hasPolls in Quiz Mode have one correct answer. Users can't revoke their answers.
77
Applied
Hlasovania v kvízovom režime majú jednu správnu odpoveď. Používatelia nemôžu odvolať svoje odpovede.
100/77
Michal Jurcek, Jan 24, 2020 at 13:28