GroupBoost.AdditionalFeaturesText

By gaining **boosts**, your group reaches higher levels and unlocks more features.
82
Applied
Získavaním **propagácií** vaša skupina zvyšuje svoju úroveň a odomyká ďalšie funkcie.
85/82
Viliam Tokarcik, Feb 13 at 23:36