GroupInfo.InviteLink.RevokeAlert.Success

The previous invite link is now inactive. A new invite link has just been generated.
84
Applied
Predchádzajúci odkaz už nie je aktívny. Bol vygenerovaný nový.
62/84
Viliam Tokarcik, Jul 5, 2019 at 23:52