Cache.Indexing

Telegram is calculating current cache size.
This can take a few minutes.
72
Applied
Telegram počíta aktuálnu veľkosť vyrovnávacej pamäte.
Môže to trvať niekoľko minút.
83/72
Viliam Tokarcik, Jul 2, 2019 at 23:52
Applied
Telegram počíta aktuálnu veľkosť vyrovnávacejcache pamäte.
Môže to trvať niekoľko minút.
67/72
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 16:54