TwoFactorSetup.Intro.Text

You can set a password that will be
required when you log in on a new device in addition to the code you get via SMS.
117
Applied
Okrem kódu, ktorý dostanete cez SMS, si môžete nastaviť heslo, ktoré sa bude vyžadovať pri prihlásení na novom zariadení.
121/117
Michal Jurcek, May 20, 2022 at 07:04
Applied
OMôžete nastaviť heslo, ktoré bude
vyžadované pri prihlásení na novom zariadení o
krem kódu, ktorý dostanete cezprostredníctvom SMS, si môžete nastaviť heslo, ktoré sa bude vyžadovať pri prihlásení na novom zariadení.
127/117
Michal Jurcek, Nov 8, 2019 at 14:26