TwoStepAuth.RecoveryFailed

Your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
85
Applied
Ak nedokážete obnoviť prístup k vášmu emailu, vaše zostávajúce možnosti sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účet.
132/85
Juraj Fiala, Mar 20, 2021 at 11:15
Applied
Ak nedokážeteVaše zostávajúce možnosti sú buď si zapamätať svoje heslo alebo obnoviť prístup k vášmu emailu, vaše zostávajúce možnosti sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svojváš účet.
81/85
Viliam Tokarcik, Jul 27, 2019 at 23:48