Premium.MaxStoriesMonthlyText

You can post **%@** stories in aper month. Subscribe to **Telegram Premium** to increase this limit to **%@**.
106
Applied
Mesačne môžete zverejniť **%@** príbehov.
Ak si predplatíte **Telegram Prémium**, zvýšite limit na **%@**.
106/106
Viliam Tokarcik, Mar 4 at 16:09