LimitReachedStoriesMonthly

You can post **%1$d** stories in aper month.
Subscribe to **Telegram Premium** to increase this limit to **%2$d**.
110
Applied
Mesačne môžete zverejniť **%1$d** príbehov.
Ak si predplatíte **Telegram Prémium**, zvýšite limit na **%2$d**.
110/110
kubalav, Sep 25, 2023 at 11:30
Applied
Mesačne môžete zverejniodoslať **%1$d** príbehov.
Ak si predplatíte **Telegram Prémium**, zvýšite limit na **%2$d**.
108/110
kubalav, Sep 18, 2023 at 10:41