PeerInfo.BotAddTo.Info

This bot is able to manage a group or channel.
46
Applied
Tento bot dokáže spravovať skupinu alebo kanál.
47/46
Michal Jurcek, Jun 10, 2022 at 12:27
Applied
Tento robot dokáže spravovať skupinu alebo kanál.
49/46
Viliam Tokarcik, Apr 16, 2022 at 20:51