Login.RecoveryMailFailed

Since you haven't provideddidn't provide a recovery email when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
Alert that appears when you try to reset your account after forgetting your 2-SV password.
158
Applied
Keďže ste pri nastavovaní hesla neposkytli e-mail na obnovenie účtu, zostávajúcimi možnosťami je zapamätať si heslo alebo resetovať účet.
137/158
Michal Jurcek, Nov 11, 2019 at 12:00