TwoStepAuth.EnterPasswordHelp

You have Two-Step Verification enabled, so Two-Step Verification, so your account is protected with an additional password.
97
Applied
Mate zapnuté dvojstupňové overovanie, takže váš účet je chránený dodatočným heslom.
83/97
Viliam Tokarcik, Jun 26, 2019 at 23:52