Recent Translations

InviteLink.Create.Copied
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 23 at 14:51
Context.Remove
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 23 at 14:48
EditAvatar.Customize
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 23 at 14:46
Avatar.Preview
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 23 at 14:46
Stickers.Preview.Premium
Odomknite túto nálepku a mnohé ďalšie prihlásením sa na odber Telegram Prémium.
Previous
kubalav, Jun 21 at 11:52
Stickers.Preview.Premium
Odomknite túto nálepku a mnohé ďalšie prihlásením sa na odber Telegram Premium.
Previous
kubalav, Jun 21 at 11:51
Reactions.Preview.Premium
Odomknite si širší rozsah reakcií na správy predplatením Telegram Premium.
Previous
kubalav, Jun 21 at 11:48
WebApp.Settings
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 21 at 10:28
Premium.Limit.Free
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 21 at 10:28
Chat.ProxySponsored.AlertText
Tento kanál zobrazuje váš proxy server. Ak chcete odstrániť tento kanál zo zoznamu konverzácií, deaktivujte server proxy v Nastavenia > Dáta a úložisko.
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 21 at 10:07
Chat.Context.Sticker.RemovedFromFavorites
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 17:04
App.MaxFileSizeNew
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 17:04
Payments.Invoice.NotExists
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 17:04
Chat.Service.PaymentSent1NoTitle
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 17:03
Chat.Context.Sticker.AddedToFavorites
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:17
Reactions.Preview.Unlock
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:17
Premium.Boarding.Double.Title
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:17
Premium.Boarding.FileSize.Title
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:16
Premium.Boarding.Download.Title
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:16
Premium.Boarding.NoAds.Title
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 20 at 08:16
Premium.Limit.Increase
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 19 at 21:19
ChannelVisibility.Messages.Who
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 23:01
Chat.Service.WebData
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 23:01
Stickers.Premium.Unlock
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:52
Chat.SendJoinRequest.Title
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:52
Chat.Message.Recommended
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
Messages.Placeholder.Scheduled
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
ChannelVisibility.Forwarding.Restrict
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
ChannelVisibility.Messages.Approve
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
ChannelVisibility.Messages.Members
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
ChannelVisibility.Messages.Everyone
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:51
PeerInfo.Verified.Tooltip
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:50
NotificationSound.Tone.Voice
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:50
Chat.Context.ViewStatistics
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:50
WebApp.Access.Allow
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 16 at 13:49
Translate.Language.Uzbek
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:09
Translate.Language.Xhosa
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:08
Translate.Language.Urdu
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:08
Translate.Language.Sindhi
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:08
Translate.Language.Malayalam
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:07
Translate.Language.Basque
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:07
Translate.Language.Azerbaijani
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:07
Translate.Language.Thai
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:06
Translate.Language.Tamil
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:05
Translate.Language.Tajik
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:05
Translate.Language.Maltese
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:05
Translate.Language.Khmer
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:04
Translate.Language.Kazakh
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:04
Login.New.PhoneNumber
Prosím, potvrďte vašu predvoľbu a zadajte vaše telefónne číslo.
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 14 at 00:03
ChannelVisibility.Forwarding.ChannelInfo
Odberatelia budu môcť kopírovať, ukladať a preposielať obsah z tohto kanála.
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 11 at 17:48
ChannelVisibility.Forwarding.ChannelInfo
Subscribers will be able to copy, save and forward content from this channel.
Previous
Viliam Tokarcik, Jun 11 at 17:48
Translate.Language.Vietnamese
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:45
Translate.Language.Yiddish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:45
Translate.Language.Uyghur
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:45
Translate.Language.Turkmen
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Turkish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Tatar
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Swedish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Spanish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Slovak
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:44
Translate.Language.Serbian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:43
Translate.Language.Polish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:43
Translate.Language.Norwegian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:43
Translate.Language.Mongolian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:43
Translate.Language.Kurdish
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.Hungarian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.German
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.Estonian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.Esperanto
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.Croatian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:42
Translate.Language.Bosnian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:41
Translate.Language.Bengali
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:41
Translate.Language.Belarusian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:41
Translate.Language.Albanian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:41
Translate.Language.Welsh
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:39
Translate.Language.Ukrainian
<no value>
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:39
Login.New.Code.CallInfo
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:38
Reaction.Settings.Legacy
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:35
ChatList.EmptyText
**Zatiaľ nemáte žiadne konverzácie**
Ak chcete začať odosielať správy, klepnite na tlačidlo ceruzky v pravom hornom rohu alebo prejdite do časti Kontakty.
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:35
Discussion.Set.Modal.Text.Private
Chcete spraviť **%@** diskusným fórom pre **%@**?

Všetci členovia tejto skupiny uvidia všetky správy v kanáli.
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:34
VideoAvatar.ChooseDesc.Profile
Vyberte obal vašeho profilového videa
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:33
VoiecChat.ReduceMotion.Desc
Môžete znížiť pohyb pre lepší výkon.
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:32
AutoremoveMessages.Desc
Po určitom čase automaticky mazať správy odoslané v tejto konverzácií.
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:32
EmptyChat.Appearance.Desc
Tieto a mnohé ďalšie parametre môžete zmeniť v Nastaveniach ⟶ [Vzhľad] (vzhľad).
Previous
Michal Jurcek, Jun 10 at 12:32