Archive.UnmutedChats.Desc

Keep archived chats in the Archive even if they are unmuted and get a new message.
82
Applied
Archivované konverzácie zostanú v archíve, aj keď sa zruší ich stíšenie a dostanete novú správu.
96/82
Viliam Tokarcik, Nov 19, 2023 at 01:35