Bio.Description

Any details such as age, occupation or city.
Example: 23 y.o. designer from San Francisco
89
Applied
Akékoľvek informácie ako vek, zamestnanie alebo bydlisko.
Napr.: 27 rokov, dispečer z Prešova.
94/89
1
Matúš Baňas, Dec 20, 2018 at 16:37