StoryMedia.ArchiveText

Only you can see archived stories unless you choose to savepost them to your profile.
81
Applied
Archivované príbehy môžete vidieť iba vy, pokiaľ sa nerozhodnete ich uverejniť na váš profil.
93/81
Viliam Tokarcik, Oct 5, 2023 at 20:04