Business.GreetingMessage.Header

Greet customers when they message you the first time or after a period of no activity.
86
Applied
Privítajte zákazníkov, keď vám napíšu správu po prvýkrát alebo v období nečinnosti.
83/86
Viliam Tokarcik, Mar 14 at 13:04