Business.GreetingMessage.NoActivity.Info

Choose how many days should pass after your last interaction with a receipient to send them the greeting in response to their message.
133
Applied
Vyberte, koľko dní má uplynúť od vašej poslednej interakcie s príjemcom, aby ste mu mohli poslať uvítaciu správu ako odpoveď na jeho správu.
140/133
Viliam Tokarcik, Apr 19 at 11:58