Chat.Empty.Business.AwayMessage.Info

Add messages that are automatically sent when you are off.
58
Applied
Pridajte správy, ktoré sa budú automaticky odosielať, keď budete mimo prevádzky.
80/58
Viliam Tokarcik, Mar 13 at 22:05