PremiumBoarding.Business.AwayMessages.Info

Define messages that are automatically sent when you are off.
61
Applied
Nastavte správy, ktoré sa budú automaticky odosielať, keď ste odpojený.
71/61
Viliam Tokarcik, Apr 16 at 08:16