Recent Translations

AdOpenPostAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:45
ActionPinnedStoryAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:44
ReactionsPickerHeaderAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:44
ArchiveSettingFolderChatsAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:43
ArchiveSettingFolderChatsTitleAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:43
ArchiveSettingUnmutedChatsAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:43
ArchiveSettingUnmutedChatsTitleAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:43
ArchiveSettingsAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:43
xEmojiSetsInstalledAndroid X
%1$s sada nainštalovaná%1$s nainštalované sady%1$s nainštalovaných sád
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:42
StickerPacksAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:37
SuggestAnimatedEmojiAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:37
EmojiPacksAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:36
EmojiHeaderAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:35
AvatarsInReactionsAndroid X
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:35
StickersAndEmojiAndroid X
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:35
lng_share_messages_to_two_chatsTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:31
lng_share_message_to_two_chatsTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:31
lng_share_messages_to_chatTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:28
lng_share_message_to_chatTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:28
lng_share_messages_to_saved_messagesTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:28
lng_share_message_to_saved_messagesTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:28
lng_premium_summary_subtitle_wallpapersTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:28
lng_manage_peer_reactions_limitTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:27
lng_forum_view_as_topicsTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:27
lng_similar_channels_premium_all_linkTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:27
lng_similar_channels_show_moreTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:26
lng_stats_weekday_day_month_timeTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:26
lng_stats_weekday_day_month_yearTDesktop
{day}, {days_count} {month} {year}
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:26
lng_stats_day_month_yearTDesktop
{days_count} {month} {year}
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:26
lng_stats_day_monthTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:25
lng_stats_weekday_day_month_yearTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:25
lng_stats_day_month_yearTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:25
lng_stats_overview_mean_story_reactions_countTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:24
lng_stats_overview_mean_story_share_countTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:24
lng_stats_overview_mean_story_view_countTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:24
ReactionReachLvlForReactionShortAndroid
Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakcie.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakcie.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastných emoji ako reakcie.
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:24
lng_boost_channel_title_reactionsTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:22
lng_manage_peer_reactions_boost_linkTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:22
lng_manage_peer_reactions_boostTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:22
lng_manage_peer_reactions_own_linkTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:20
lng_chart_title_reactions_by_emotionTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:19
lng_stats_story_titleTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:19
lng_chart_title_story_reactions_by_emotionTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:19
lng_chart_title_story_interactionsTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:19
lng_similar_channels_view_allTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:19
lng_similar_channels_titleTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:18
lng_action_set_wallpaper_removeTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:18
lng_action_set_wallpaper_both_meTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:18
lng_background_apply_bothTDesktop
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:18
lng_background_apply_meTDesktop
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 16:18
SponsoredMessage2RecommendedAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:25
FwdMyStoryAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:22
ShortNowAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:13
SlideToCancel2Android
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:13
ShortHoursAgoAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:12
StoryRoundRemoveAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:12
ViewStatisticsAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:12
SimilarChannelsLimitSubtitleAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:12
SimilarChannelsLimitTitleAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:11
PremiumPreviewWallpaperAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:10
PremiumPreviewProfileColorAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:09
UserProfileColorEmojiAppliedAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:09
UserProfileColorResetAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:09
UserProfileHintAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:09
UserProfileIconAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:08
UserColorTabProfileAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:07
UserColorTabNameAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:07
UserProfileColorResetAppliedAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:07
EditProfileColorAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:06
UserProfileColorAppliedAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:06
ReactionsByEmotionChartTitleAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:06
StoryStatisticsAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:06
ReactionsPerStoryAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:06
SharesPerStoryAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:05
ViewsPerStoryAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:05
StoryInteractionsChartTitleAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:02
StoryReactionsByEmotionChartTitleAndroid
<no value>
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:02
RecentPostsCapitalizeAndroid
Previous
kubalav, Dec 3 at 15:02