lng_via_link_group_many

**{count} user** restricts adding them to groups.
You can send them an invite link as message instead.
**{count} users** restrict adding them to groups.
You can send them an invite link as message instead.
102
Applied
**{count} používateľ** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku.**{count} používatelia** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.**{count} používatelia** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.
102/102
kubalav, Mar 16, 2023 at 18:29