SendInviteLink.TextAvailableMultipleUsers

**%d user** restricts adding them to groups.
You can send them an invite link as message instead.
**%d users** restrict adding them to groups.
You can send them an invite link as message instead.
86
Applied
**%d používateľ** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku.**%d používatelia** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.**%d používateľ** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku.**%d používatelia** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.
97/86
Viliam Tokarcik, Apr 11, 2023 at 14:10