QuizInfo

Polls in Quiz Mode have one correct answer. Users can't revoke their answers.
77
Applied
Hlasovania v kvízovom režime majú jednu správnu odpoveď. Používatelia nemôžu odvolať svoje odpovede.
100/77
Fair Leopard, Mar 21 at 11:10