LimitReachedFolders

You have reached the limit of **%1$d** folders. You can double the limit to **%2$d** folders by subscribing to **Telegram Premium**.
132
Applied
Dosiahli ste limit **%1$d** priečinkov. Limit môžete zdvojnásobiť na **%2$d** priečinkov predplatením služby **Telegram Prémium**.
130/132
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30