CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
Please make sure the text isn't longer than the English one or check that it fits.
255
Applied
Неко са приступом **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом броја телефона**.
247/255
Fair Dog, Jun 5 at 14:43
Applied
Неко са приступом **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона**.
250/255
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 19:40
Applied
Неко са приступом **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона**.
250/255
Fair Dog, Feb 22 at 16:31