QuizExplanationInfo

Quiz participants will see this text after choosing the wrong option (good for educational purposes).
101
Applied
Учесници квиза ће видети овај текст након што изаберу погрешну опцију (добро је за образовне сврхе).
100/101
Ljubiša Begović, Apr 22, 2020 at 02:07