DeleteLanguageConfirm

Are you sure you want to delete this localiszation file?

%1$s / %2$s will no longer be available in the list of installed languages.
132
Applied
Желите ли да избришете ову датотеку локализације?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на списку инсталираних језика.
117/132
Fair Dog, Jun 8 at 20:34
Applied
ЖелитеДа ли сте сигурни да избришете ову датотеку локализацијежелите избрисати овај фајл за локализацију?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика..
132/132
Fair Dog, Jan 19, 2019 at 15:16
Applied
Желите ли заиста да избришете ову датотеку локализацијеај фајл за локализацију?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика..
124/132
Fair Dog, Sep 10, 2020 at 00:07
Applied
Желите ли заиста да избришете ову датотеку локализацијеза локализацију?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика..
127/132
Fair Dog, Nov 12, 2020 at 01:37
Applied
Желите ли да избришете ову датотеку локализацијеза локализацију?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика..
120/132
Fair Dog, Jul 9, 2022 at 23:16
Applied
Желите ли да избришете ову датотеку локализацијеза локализацију?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика.
119/132
Fair Dog, Jun 8, 2023 at 10:24
Applied
Желите ли да избришете ову датотеку локализације?

%1$s / %2$s више неће бити доступан на спискулисти инсталираних језика.
116/132
Fair Dog, May 9 at 13:38