SomeCallInProgressDesc

This action cannot be done while call is active.
48
Applied
Ова радња се не може извршити док је позив активан.
51/48
Ljubiša Begović, Jan 17, 2019 at 00:43