TranslationMoreText

The list of available languages is managed by the [Translations Platform](https://translations.telegram.org).

Telegram will offer you to switch to your language when a corresponding translation becomes officially available.

While you're waiting, you can install custom localization files, join the [translation process](https://translations.telegram.org/en/android_x/), or create [your own](https://t.me/tgx_android_translate/) localization files.
448
Applied
Списком доступних језика управља [Платформа за превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотеке локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
414/448
Fair Dog, Jun 8 at 21:24
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платфоофрма за превођење](https://translations.telegram.org).

TelegramТелеграм ће вВам понудити да пређете на вВаш језик када превод постанеодговарајући преводи постану званично доступанни.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотекепоставити прилагођен фајл локализације, придружити. Придружите се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/), или направите [сопствени](https://t.me/tgx_android_translate/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотекефајл локализације.
421/448
Deleted Account, Jun 23, 2019 at 06:48
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платфоофрма за превођење](https://translations.telegram.org).

TelegramТелеграм ће вВам понудити да пређете на вВаш језик када превод постанеодговарајући преводи постану званично доступанни.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотекепоставити прилагођену датотеку за локализацију. Придружите се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/), или направите [сопствену](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеку локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
433/448
Fair Dog, Nov 12, 2020 at 01:44
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платфоофрма за превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вВам понудити да пређете на ваш језик када превод постанеодговарајући преводи постану званично доступанни.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотекепоставити прилагођену датотеку за локализацију. Придружите се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/), или направите [сопствену](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеку локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
432/448
Fair Dog, Jan 19, 2021 at 17:17
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платфоофрма за превод](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете подесити прилагођену датотеку за локализацију. Придружите се [тиму за
превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотеке
/sr/android_x/), или направите [сопствену](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеку локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
415/448
Fair Dog, Feb 27, 2021 at 00:07
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платформа за превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотекеподесити прилагођену датотеку за локализацију. Придружите се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/), или направите [сопствену](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеку локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
418/448
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 13:51
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платформа за превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотеке локализацијеза локализацију, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализацијеза локализацију.
419/448
Fair Dog, May 6 at 02:54
Applied
СпискЛистом доступних језика управља [Платформа за превођење](https://translations.telegram.org).

Telegram ће вам понудити да пређете на ваш језик када превод постане званично доступан.

Док чекате, можете инсталирати прилагођене датотеке локализације, придружити се [тиму за превођење](https://translations.telegram.org/sr/android_x/) или направити [своје](https://t.me/tgx_android_translate/) датотеке локализације.
413/448
Fair Dog, May 9 at 13:40