language_continueInLanguagePopupText

Now**Telegram X** is now available in **English**.

Would
you like to switch app language?

You
can use Telegram Xrevert changes anytime later in **English**. Would you like to switch language?

You can change language anytime later in
Settings >  > Language.
Translate this into your language and USE YOUR LANGUAGE NAME instead of English.
149
Applied
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

Желите ли да промените jезик апликациjе?

Промену језика увек можете опозвати у одељку Подешавања > Jезик.
157/149
Fair Dog, Jun 7 at 02:17
Applied
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

ЖелитеДа ли желите да промените jезик апликациjе?

Промену језика увек можете опозватиМожете променити jезик у одељку Подешавањбило коjе време у Подешавањима > Jезик.
160/149
Vahvistus, Jan 20, 2019 at 17:03
Applied
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

Желите ли да промените jезик апликациjе?

Промену језика увек можете опозватиМожете променити jезик било када у одељку Подешавања > Jезик.
147/149
Fair Dog, Sep 9, 2020 at 22:51
Applied
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

Желите ли да промените jезик апликациjе?

Промену језика увек можете опозвати у одељкуМожете променити jезик било када под Подешавања > Jезик.
149/149
Fair Dog, Jan 17, 2021 at 23:31
Applied
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

Желите ли да промените jезик апликациjе?

Промену језика увеЈезик можете опозватипроменити било када у одељку Подешавања > Jезик.
154/149
Fair Dog, Jun 4 at 00:42