AggressiveAntiSpamDesc

Telegram will filter more spam, but may occasionally affect ordinary messages. You can report False Positives in Recent Actions.
128
Applied
Telegram ће филтрирати више непожељног садржаја, али повремено може утицати на обичне поруке. Потврђене грешке можете пријавити у недавним радњама.
147/128
Љубиша Беговић, Jul 4, 2023 at 11:01
Applied
Telegram ће филтрирати више непожељжељеног садржаја, али повремено може утицати на обичне поруке. Потврђене грешке можете пријавити у недавним радњама.
146/128
Љубиша Беговић, Jan 31, 2023 at 13:49