GiveawayInfoPartExtended

%2$s also included %1$s %3$s with the prizes. The channel admins are responsible for delivering these prizes.%2$s also included %1$s %3$s with the prizes. The channel admins are responsible for delivering these prizes.
109
Applied
%2$s као награду укључује и %1$s х %3$s. Администратори су одговорни за испоруку ове награде.%2$s као награду укључује и %1$s х %3$s. Администратори су одговорни за испоруку ове награде.%2$s као награду укључује и %1$s х %3$s. Администратори су одговорни за испоруку ове награде.
93/109
Fair Dog, Mar 6 at 05:31
Applied
Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.
106/109
Fair Dog, Jan 13 at 17:57
Applied
Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.Канал %2$s је као награду укључујеио и %1$s х %3$s. Администратори канала су одговорни за испоруку ове награде.
108/109
Fair Dog, Feb 22 at 00:41