TurnPasswordOffQuestion2

Are you sure you want to disable your password?

**Warning**! All data saved in your Telegram Passport will be lost!
116
Applied
Желите ли да онемогућите лозинку?

**Упозорење**! Сви подаци сачувани у вашем Telegram пасошу ће бити изгубљени!
112/116
Љубиша Беговић, Jul 9, 2022 at 23:16