lng_blocked_list_about

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile photos, stories, online and last seen status.
136
Applied
Блокирани корисници не могу вам слати поруке нити додавати у групе. Они неће видети ваше слике профила, приче, статус на мрежи и време последње активности.
155/136
Љубиша Беговић, Jul 25, 2023 at 21:15
Applied
Блокирани корисници не могу вам слати поруке нити додавати у групе. Они неће видети ваше профилне слике, статус профила, приче, статус на мрежи и време последње активностипоследњи пут виђен/а.
144/136
Љубиша Беговић, Jan 4, 2022 at 02:19
Applied
Блокирани корисници не могу вам слати поруке нити додавати у групе. Они неће видети ваше слике профила, приче, статус на мрежи и време последње активностипоследњи пут виђен/а.
143/136
Љубиша Беговић, Dec 27, 2022 at 02:14
Applied
Блокирани корисници не могу вам слати поруке нити додавати у групе. Они неће видети ваше слике профила, приче, статус на мрежи и време последње активности.
148/136
Љубиша Беговић, Dec 28, 2022 at 04:46