lng_failed_add_not_mutual_channel

If a person has left a channel in the past, you need to be in their Telegram contacts to add them back.

They can still join via an invite link as long as they are not on the Removed Users list
.
194
Applied
Ако је особа у прошлости напустила канал, морате бити у њеним Telegram контактима да бисте је поново додали.

И даље се може придружити преко позивнице уколико није на листи „Уклоњени корисници”.
195/194
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 00:06
Applied
Ако је особа у прошлости напустила канал, морате бити у њеним Telegram контактима да бисте је поново додали.

И даље може да се може придружитпридружи преко позивнице уколико није на листи „Уклоњени корисници”.
194/194
Љубиша Беговић, May 24, 2022 at 23:45
Applied
Ако је особа у прошлости напустила канал, морате бити у њеним Telegram контактима да бисте је поново додали.

И даље може да се може придружитпридружи преко позивнице уколико није на листи „Уклоњени корисници”.
196/194
Љубиша Беговић, Apr 23, 2023 at 15:58