lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона {phone} је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и променом броја телефона у број који контролишете.
288/307
Fair Dog, Jun 5 at 14:42
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона {phone} је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и променом свог броја телефона у број који контролишете.
295/307
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 12:07
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона {phone} је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и променом свог броја телефона у број који контролишете.
295/307
Fair Dog, Feb 22 at 16:32