lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона {phone} је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за верификацију у два корака.

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и променом свог броја телефона у број који контролишете.
295/307
Љубиша Беговић, Feb 22 at 16:32
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона {phone} је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за верификацију у два корака.

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и променом свог броја телефона у број који контролишете.
295/307
Љубиша Беговић, Jul 7, 2022 at 12:07