lng_sessions_other_desc

You can log in to Telegram from other mobile, tablet and desktop devices, using the same phone number. All your data will be instantly synchronized.
148
Applied
Можете се пријавити на Telegram с другог телефона, таблета или рачунара користећи исти број телефона. Сви ваши подаци биће тренутно синхронизовани.
147/148
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 11:58
Applied
Можете се пријавити на Telegram са другог телефона, таблета или рачунара користећи истиистим број телефона. Сви ваши подацуређаји биће тренутно синхронизовани.
140/148
Љубиша Беговић, Mar 11, 2021 at 01:53
Applied
Можете се пријавити на Telegram с другог телефона, таблета или рачунара користећи исти бројистим бројем телефона. Сви ваши подацуређаји биће тренутно синхронизовани.
141/148
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 11:53
Applied
Можете се пријавити на Telegram с другог телефона, таблета или рачунара користећи исти број телефона. Сви ваши подацуређаји биће тренутно синхронизовани.
148/148
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 11:54