MegaUsernameHelp

If you set a permanentublic link, other people will be able to find and join your group.

You can use a-z, 0-9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
151
Applied
Genel bir bağlantı ayarlarsanız, diğer insanlar grubunuzu bulabilir ve grubunuza katılabilir.

a-z, 0,9 ve alt çizgi kullanabilirsiniz.
Uzunluk en az 5 karakterdir.
165/151
Ali Demirtaş, Feb 23 at 20:14