GroupInfo.InviteLink.RevokeAlert.Success

The previous invite link is now inactive. A new invite link has just been generated.
84
Applied
Önceki davet bağlantısı artık etkin değil. Yeni bir davet bağlantısı oluşturuldu.
81/84
Ali Demirtaş, Nov 24, 2018 at 15:57