RevokeAlertNewLink

The previous invite link is now inactive. A new link has been generated.
72
Applied
Önceki davet bağlantısı artık etkin değil. Yeni bir davet bağlantısı oluşturuldu.
81/72
Ali Demirtaş, Nov 24, 2018 at 15:57