MemberRestrictGroup

This Uuser will not be removed from the group.
45
Applied
Bu foydalanuvchi guruhdan chiqarib yuborilmaydi
47/45
Iqboliddin, Oct 20, 2019 at 07:40
Applied
Bu foydalanuvchini guruhdan chiqarib yuborib bo'lmaydi
54/45
Iqboliddin, Oct 20, 2019 at 07:39