PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Ni Telegram ni el %1$s tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$s.

Els pagaments van directament al creador del %1$s. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del %1$s o amb el vostre banc.
360/340
Artur, Apr 24, 2021 at 10:24
Applied
Ni Telegram ni %1$s tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$s.

Els pagaments van directament al creador del
%1$s. Telegram tindran accés a la informacióno pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà nomésproblema, contacteu amb el sistema de pagament, %2$s.

Els pagaments van directament al
creador del %1$s. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu o amb el creador del %1$s o amb el vostre banc.
360/340
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48
Applied
Ni Telegram ni %1$s tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$s.

Els pagaments van directament al creador del
%1$s. Telegram tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà nomésno pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el sistema de pagament, %2$s.

Els pagaments van directament al
creador del %1$s. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu o amb el creador del %1$s o amb el vostre banc.
357/340
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45