Checkout.PaymentLiabilityAlert

Neither Telegram, nor {target} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {payment_system}.

Payments will go directly to the developer of {target}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {target} or your bank.
364
Applied
Ni Telegram ni el {target} tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, {payment_system}.

Els pagaments van directament al creador del {target}. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del {target} o amb el vostre banc.
384/364
Artur, May 8, 2021 at 16:24
Applied
Ni Telegram ni {target} tindran accés a la informació de la targeta de crèdit. Aquests detalls només els gestionarà el sistema de pagament, {payment_system}.

Els pagaments aniran directament al desenvolupador del {target}. Telegram no pot oferir cap garantia, per tant continueu sota la vostra responsabilitat. Davant cap problema, contacteu amb el desenvolupador del {target} o amb el vostre banc.
399/364
Artur, Apr 9, 2021 at 16:41
Applied
Ni Telegram ni el {target} tindran accés a la informació de la targeta de crèdit. Serà el sistema de pagament, {payment_system}, qui la gestioni.

Els pagaments aniran directament al desenvolupador del {target}. Telegram no pot oferir cap garantia, per tant continueu sota la vostra responsabilitat. Davant cap problema, contacteu amb el desenvolupador del {target} o amb el vostre banc.
387/364
Artur, Apr 12, 2021 at 13:14