RestorePasswordNoEmailText2

Since you didn’t provide a recovery email when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or wait 7 days until your password is reset.
177
Applied
Atès que no vau proporcionar cap correu de recuperació en configurar la contrasenya, les opcions disponibles són recordar-la o esperar 7 dies a què es restableixi.
163/177
Rubén, Aug 14, 2022 at 09:04