TransferOwnershipTooMuchLocated

Sorry, the target user owns too many location-based groups. Please ask them to delete or transfer an existing one first.
120
Applied
L'usuari ja té massa grups basats en la ubicació. Demaneu-li que primer n'elimini o en transfereixi algun dels que té.
118/120
ꃔᵒᵉˡ ⵜ𝍬, Sep 5, 2021 at 21:46
Applied
L'usuari ja té massa grups basats en la ubicació. Demaneu-li que primer n'elimini o en transfereixi algunelimini alguns dels que té.
99/120
1
Rubén, Sep 3, 2021 at 16:22